Download

s.n Title Download
1 Nepal Herbs brand guideline 16th September 2017

This document highlight the practical use of NepalHerbs Logo on the products or any print materials

2 Nepal Herbs Code Of Conduct 15th September 2017

Nepal Herbs Code Of Conduct

3 Nepal Herbs Logo 09th November 2017

High-Quality Nepal Herbs Logo

4 MAPs Pictorial Identification Manual 17th April 2017

There are several reference materials about medicinal plants published by the government, individual researchers, non-government organizations etc. Most of these reference material focused on the general description of plants with or without pictures. But there are very limited publications that describe the traded part with pictures. Thus to fulfill this gap, the Nepalese version of "Nepalka pramukh jadibutiharuko chinari" was published in 2012 and was reprinted in 2016. With high demand from non-Nepalese readers, the book has been translated into the English language. Description of few species was added in this English version. This book is expected to be helpful to forest and customs officials in the identification of medicinal plants by viewing the traded part. Likewise, this English version will be helpful to scholars, researchers, entrepreneurs, investors and organizations working or interested in medicinal plants sector. The following section gives detail information on habit, habitat, and description of the plant and traded part of 69 medicinal plants, along with pictures.

5 नेपालका प्रमुख जडीबुटीहरुका चिनारी 15th August 2012

नेपालमा जडीबुटीसम्बन्धि विभिन्न जानकारीमूलक प्रकाशनहरू नभएका होइनन् । सरकारी निकाय, विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिगत रूपमा पनि जडीबुटी सम्वन्धि थुप्रै पुस्तकहरू छापिएका छन् । तर व्यापारिक हिसाबले महत्वपूर्ण जडीबुटीहरूको व्यापारमा जाने भागको सचित्र वर्णन भएको पुस्तक भने हालसम्म प्रकाशन भएको छैन, भएपनि छरिएको अवस्थामा छन् । त्यसैले यस पुिस्तकाको प्रमुख उद्देश्य भनेको महत्वपूर्ण जडीबुटीहरूको सम्पूर्ण भाग र व्यापारमा आउने भागको र¨िन सचित्र तस्विर सहित पूर्ण जानकारी दिनु हो । यस पुस्तिकाबाट जडीबुटीको सङ्कलन र व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरू, जिल्ला वन कार्यालय र वनस्पति कार्यालयका कर्मचारीहरू, सिमानाका र विमानस्थलस्थित क्वारेन्टाइन र भन्सारका कर्मचारीहरू, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी र जडीबुटीमा रुची राख्ने व्यक्तिहरू तथा लगानीकर्ताहरू लाभान्वित हुने छन् । यस पुस्तकको पहिलो भागमा जडीबुटीको परिचय, महत्व, नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा चर्चा गरिएको छ भने दोस्रो भागमा जडीबुटीहरूको सहज पहिचानका बारेमा वर्णन गरिएको छ ।

6 साना उद्यमका लागि व्यक्तिगत सरसफाई असल व्यवहार पुस्तिका 01st November 2017

कृषि जडिबुटी र खाद्य प्रशोधन केन्द्रमा उत्पादित बस्तुहरुको गुणस्तर सुधारका लागि ब्यात्तिगत सरसफाईको ठुलो महत्व रहने कुरालाई यस पुस्तक मार्पmत सचेतिकरण गर्न प्रयास गरिएको छ । प्रसोधन केन्द्रमा कार्यरत सहयोगिहरुले प्रसोधन केन्द्रमा उपलब्ध हावा पानी रवातावरणमा भएका हानिकारक तत्वहरु जस्तै धुलो महिलो एवंम् जोखिम गर्ने जिबाणुहरुलाई व्यत्तिगत सरसफाईका नियमहरुको पालना गरी उत्पादित बस्तुहरुमा प्रवेश गर्न नदिनका लागि यो पुस्तक सहयोगि हुनेछ ।

7 NEHHPA MEMBER DIRECTORY 2017 19th January 2018

NEHHPA member directory

8 NEPAL HERBS AYURVEDA EXPO-2018 (Quotation form) 08th September 2011

Nehhpa is organizing Nepal Herbs Ayurveda Expo 2018 from May 4-6, 2018 (Baishak 21-23, 2075) Friday to Sunday @ Bhrikutimandap, Kathmandu, Nepal

9 How to export MAPs in China manual 06th March 2018

Manual to export MAPs in China

10 Organic farming and certification of Herbs 06th April 2018

book on organic farming an certification of differents herbs found in nepal

11 खेतिजन्य जडिबुटीलाई कृषि उपजको रुपमा मान्यता प्रदानका लागि नीतिगत र कानूनी समीक्षा 11th March 2019

खेतिजन्य जडिबुटीलाई कृषि उपजको रुपमा मान्यता प्रदानका लागि नीतिगत र कानूनी समीक्षा

12 Marketing Starategy of Nepal Herbs 04th April 2019

A Marketing Strategy and an Action Plan to promote the Nepal Herbs Trademark to the European Market.

13 Code of Conduct of Nepal Herbs 04th April 2019

Code of Conduct of Nepal Herbs

14 Resource Book for Legal requirement for exporting MAPs 04th April 2019

Resource Book for Legal requirement for exporting MAPs

15 Standard quality of Nepal Herbs 04th April 2019

To Develop the Standards of Quality for Raw and Processed Materials of Different Species of MAPs”